Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi không yêu cầu bạn đăng nhập hay chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, bởi vì trang web của chúng tôi luôn chia sẻ miễn phí kiến thức forex. Bạn hoàn toàn có thể xem nó hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra tại các chương trình khuyến mãi hay tặng tài liệu để nhận tài liệu chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin họ và tên và email để chúng tôi gửi tài liệu hoặc các thông tin khuyến mãi thông qua email mà bạn đã cung cấp (bạn hoàn toàn có thể từ chối các thông tin này).

Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

Bằng việc truy cập các nội dung trên website https://sanforexuytin.net/ được hiểu rằng bạn đồng ý với các nội dung ở trang điều khoản sử dụng và các chính sách bảo mật đã nêu trên. xin cảm ơn!

Bạn cần thêm thông tin? liên hệ với chúng tôi qua email: Contact@sanforexuytin.net